Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Ben je verhinderd voor de afspraak voor een behandeling? Geef 24 uur van tevoren door als je verhinderd bent voor je afspraak. Bij latere afmeldingen worden de kosten voor de behandeling in rekening gebracht.

Aanmelden voor een training is alleen mogelijk per e-mail: info@praktijkchandra.nl.

Je ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van je deelname. Na ontvangst van de bevestiging is je deelname definitief. In de bevestiging vind je ook de adresgegevens van de locatie en de overige informatie.

Annuleren:

Je kunt je aanmelding kosteloos annuleren tot 30 dagen voor aanvang van de workshop/training. Meld je je af tot 14 dagen voor aanvang, dan berekenen wij 50% van de kosten aan je door. Meld je je af binnen 8 dagen voor aanvang, dan berekenen wij 100% van de kosten aan je door.(Wel mag je iemand anders in jouw plaats de training laten volgen, mits vooraf afgesproken).

Er vind geen restitutie plaats als u tijdens de training de keuze maakt om te stoppen.

Ik verzoek je vriendelijk met deze annuleringsvoorwaarden rekening te houden. Ik ben immers niet verantwoordelijk voor jouw keuzes. Indien er onvoldoende deelnemers zijn voor een training, behoudt Praktijk Chandra het recht de training te verplaatsen of annuleren. Je wordt hiervan minimaal 7 dagen voor aanvang van de training op de hoogte gebracht.

LET OP: Mensen met een psychisch verleden zoals schizofrenie of andere stoornis kunnen helaas NIET deelnemen  de Mahatma Avatar en de Angel light training. Voor mensen met epilepsie* of een pacemaker* is het ook niet mogelijk om deel te nemen.

* De energie waarmee gewerkt wordt tijdens de training is elektromagnetisch geladen. Dit kan een nadelig effect hebben op de pacemaker of zelfs een epileptische aanval veroorzaken. In geval van twijfel is het raadzaam om een specialist (dokter, (huis)arts, etc.) te raadplegen en adviseren wij deze training niet eerder te ondergaan zonder overleg met een medisch specialist. Bij twijfel of gegronde reden kan iemand de training worden ontzegd.

De trainingen zijn géén vervanging voor medische behandelingen. Deelname is voor eigen verantwoordelijkheid en risico en Praktijk Chandra of de trainer kan ondergeen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld.

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
- zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
- er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik indien nodig een factuur kan opstellen.
- Uw mailadres gebruik ik voor contact en het toesturen van nieuwsbrieven. Hiervoor kunt u zich elk moment afmelden.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.