Lieve Bianca en Cindy,
Ik wil jullie beiden bedanken voor de uitnodiging voor the rite of the womb … Ik had vorige jaar op internet iets over deze rite gelezen en een youtube filmpje gezien. Het raakte mij toen en mijn gedachte was dat ik dit een keer wil ervaren …
Vorig jaar november heb ik Bianca ontmoet en wij zijn vrienden geworden op facebook. En zo leuk, dat ik jullie evenement voorbij zag komen voor een rite of the womb op 2 februari. Ach wat jammer nou, ik had al een afspraak. Deze afspraak ging niet door en dit gaf mij de gelegenheid om Bianca te vragen of er nog een plekje vrij was voor mij. Gelukkig ik kon deelnemen in de cirkel …
Mijn ervaring met the rite of the womb … die ik op zondagmorgen 3 februari heb opgeschreven … (Elke zondagmorgen heb ik een schrijfmoment)
Ik heb genoten van een prachtig samenzijn met een groep vrouwen en mannen in een liefdevolle, veilige sfeer waarin een ieder geheeld werd in datgene wat niet meer dient en gevuld en gevoed werd met het Universele Licht en de Onvoorwaardelijke Liefde vanuit de Alomvattende Bron! Zo mooi, zo puur ... Een geweldige ervaring ... een liefdevol cadeau voor mijZelf en voor al mijn dierbaren die met mij verbonden zijn ...
Ik dank! Ik ben dankbaar! Ook voor de liefdevolle ontmoetingen ...
Ik kreeg ook nog een ander gevoel bij ons samenzijn … Wij hebben in de Liefde zoveel energieën die niet meer dienen en die belemmerd werken om in onze Kracht te gaan staan getransformeerd! Ook voor het collectief! Wij hebben met elkaar zo'n mooi Licht - en Liefdeveld gecreëerd, dat dit het centrum was en van hieruit hebben wij Licht en Liefde verpreidt ... de wereld in ... werkend als de Flower of Life. Zo mooi dit te voelen en er bewust van te zijn ... Zo leuk te lezen in jullie mail dat jullie dit ook ervaren hebben ... Er heerste een sfeer van EEN ZIJN ... van overgave ... van bevrijding tot een verwondering in vreugde ... eenheid, veiligheid en respect ... Dit is wat er nodig is om te groeien naar het Licht, de Lichtmens die wij allen zijn ... Ieder mens is in de Bron een mens van Licht die de Liefde mag verspreiden ... Wij mogen onze blokkades keren door ze te transformeren in de Kracht van de Liefde … In de Kracht van de Liefde vindt een versmelting plaats, waardoor er ruimte komt om de puurheid weer geboren te laten worden … Onze creatiekracht komt weer in het Licht!
Dit heb ik ervaren tijdens de rite of my womb door jullie liefdevolle aandacht en passie … Ik voelde mij ondergedompeld, omhuld en gevuld in een bad van Liefde waarin er geheeld mocht worden wat niet meer diende … Vol liefdevolle intentie hebben jullie en een ieder mij gegeven vanuit de Liefdevolle Bron van Licht en Liefde … Zo’n mooie ervaring om mijn pure, zuivere krachten weer terug te ontvangen, zodat zij weer hun kracht in Liefde en Licht kunnen uitstralen en ik mijn eigen plek in mag nemen … en dat ik mijn creatiekracht vanuit het land van mijn Ziel al creërend vol vreugde en speelsheid in vrijheid mag inzetten …
Lieve Bianca en Cindy, dank jullie wel.
En ik kom nog een keer met mijn man Marinus, hij wil het ook ervaren …
Een idee is geboren, een zaadje is geplant, om deze prachtige rite of the womb ook door te gaan geven …
Groet in Licht en Liefde,
Magda Romijn